This is a radio playlet written and directed by Enoch Ojotisa 

It is an awareness radio playlet concerning the ravaging disease, CORONAVIRUS (Covid-19). 

It is written and spoken in YORUBA Language.
Please enjoy the playlet. 

***************
Èyí ni eré ìtàgé orí ẹ̀rọ asọ̀rọ̀mágbèsì tí a ti ọwọ Enoch Òjótísà kọ àti darí. 

Eleyi jẹ́ isiniloju  eré ìtàgé orí ẹ̀rọ asọ̀rọ̀mágbèsì lori àrùn lùkúlùkú CORONAVIRUS (COVID-19) tí njà ròìn-ròìn. 

Akọ eré naa, asi sọọ pèlú ní ède Yoòbá.
Kí ẹ sì gbádùn rẹ pè̩lú.Share

4214 6/5/2020 1:14:56 AM

It was a comical performance with a brighter massage. 

  • 1

subscribe to our Poems newsletter