OJÚ DÚDÚ

by


EPISODE 3 of OJÚ DÚDÚ is now available on YouTube and Instagram page of Akewi Arts House Limited. Thank you. Below is the YouTube link to watch and listen to the episode and other pervious episodes. 

 

https://youtu.be/eaF2zvac5l0

OJU DUDU

by

This is a radio playlet written and directed by Enoch Ojotisa 

It is an awareness radio playlet concerning the ravaging disease, CORONAVIRUS (Covid-19). 

It is written and spoken in YORUBA Language.
Please enjoy the playlet. 

***************
Èyí ni eré ìtàgé orí ẹ̀rọ asọ̀rọ̀mágbèsì tí a ti ọwọ Enoch Òjótísà kọ àti darí. 

Eleyi jẹ́ isiniloju  eré ìtàgé orí ẹ̀rọ asọ̀rọ̀mágbèsì lori àrùn lùkúlùkú CORONAVIRUS (COVID-19) tí njà ròìn-ròìn. 

Akọ eré naa, asi sọọ pèlú ní ède Yoòbá.
Kí ẹ sì gbádùn rẹ pè̩lú.

subscribe to our Poems newsletter